From the bookshelf

ממדף הספרים, שנים-עשר הכלים: צעדים של שינוי. נתי רונאל. חיפה: פרדס. (2019

שנים-עשר הכלים: צעדים של שינוי. נתי רונאל. חיפה: פרדס. (2019).

חולף עם הרוח: טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים. נתי רונאל (עורך). רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. (2012)

רטורנו: קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות. נתי רונאל, גילה חן, אורי תימור ואתי אלישע. רמת גן: הוצאת בר-אילן. (2011).

בצל ההתמכרות: פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור. נתי רונאל ורונית חיימוב-אילי. קריית ביאליק: אח. (2009).

סתם אדם, רגיל מאוד. נתי. תל אביב: השחר. (1987).